לימודי פלמנקו בית ספר לפלמנקו - דואנדה
 
מערכת השעות
מערכת שעות לשנת 2014-2015
שנת הלימודים תתקיים ספטמבר 2014 - יולי 2015

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

בוקר

8:00-12:00

חזרות להקה פלמנקונטורל

8:00-12:00

חזרות להקה

פלמנקונטורל

9:00-10:30

טכניקה מתקדמים +בולריה

שרון שגיא

16:30-17:20

שרון רמתי

ילדות

10:30-12:00

חזרות אנסמבל דואנדה

אחה"צ / ערב

17:00-18:30

שרון שגיא

ממשיכים שנה 4-5

17:30-19:30

שרון רמתי

ביניים טכניקה +כוריאוגרפיה 4-5

16:45-17:45

נערות שנה שניה- שלישית

שרון שגיא

12:00-14:00

חזרות להקה פלמנקונטורל

18:30-20:00

שרון שגיא

טכניקה+כוריאוגרפיה

שנה 5-6

19:30-21:00

שרון רמתי

מתחילים צעד ראשון

17:45-19:00

מתחילים+ שנה 2-3

שרון שגיא

20:00-21:30

שרון שגיא

ממשיכים שנה 2

21:00-22:30

שרון רמתי

טכניקה +כוריאוגרפיה שנה 3

19:00-20:30

שרון שגיא

טכניקה+כוריאוגרפיה מתקדמים

שרון שגיא

20:30-22:00

שרון שגיא

טכניקה + כוריאוגרפיה מתקדמים + מקצועי


קרן עדי משרד התרבות והספורט עמותת הכוריאוגרפים תרבות לישראל קרן ירושלים בית שמואל שולי עודד עיריית ירושלים אגף התרבות האגף לאומניות

© כל הזכויות שמורות - שרון שגיא - Flamenco Natural פלמנקו נטורל |  
   צילום: אייל לנדסמן, אורן דרכמן, שירה אגמון, אינסה ימליאנובה, נתי חדד, נל בריקמן, אורית סער.